Meny Stäng

Färdigskrivet examenstal

Köp ett färdigskrivet examenstal online.

Beställ färdiga examenstal från Taltips!

Taltips är ett företag som erbjuder färdiga examenstal. Hos dem hittar du över 2000 färdigskrivna tal – här finns allt: Examenstal, festtal, studenttal m.m. m.m.
Du beställer ett tal från dem och talet skickas till din e-post direkt efter beställningen.

>> Beställ ett färdigskrivet examenstal <<

Inom kategorin examenstal hittar vi:

  • Examen på doktorsnivå
  • Examenstal
  • Förälder till student
  • Körkort
  • Prästvigning
  • Student talar till lärare
  • Student talar till student
  • Studenter, sista talet!
  • Studenttal

Exempel på examenstal:

färdigskrivet examenstal

1. Tal från förälder med förhoppning om ett bra yrkesliv.

Detta är ett tal från en förälder med förhoppning om att sonens/dotterns yrkesliv ska bli lyckat efter ambitiösa studier. Utdrag ur olika delar av talet:
När du en gång påbörjade din utbildning visste du kanske inte vad som låg framför dig i form hårt arbete och uppoffringar. Ansträngningen blev din vardag.
[…]
Vi vet att du lyckades med det som du föresatte dig och nu känner dig rustad. Men du kommer att mötas av motstånd och problem i ditt nya yrke.

2. Tal till den nybakade sociologen

Det här talet vänder sig till en person som tagit fil. kand. eller fil. mag. i sociologi.
Talets inledning:
Nu har du tagit din examen, och alla är vi glada för din skull. Vi får hoppas att du inte kommer att tillhöra den utsugande skaran, du vet den där skaran som Marx talade om, som underlät arbetarna att ta del av mervärdet. Å andra sidan kanske du i Webersk anda kommer att mixa de fina värderingarna med den kapitalistiska andan, så att ditt leverne kommer att bringa dig rikedomar fastän du egentligen bara varit sparsam och god.
Durkheim talade om ett patologiskt samhälle där anomi råder. Jag kan inte se att du kommer att bidra till ett sådant tillstånd

3. Gör som Columbus, men behåll era sinnen öppna!
Det här talet vänder sig till nyblivna studenter, niondeklassare eller andra som är på väg att ta ytterligare ett väsentligt steg i livet. Talet tar upp Columbus mål att nå Indien, och jämför det med varje människas föresatser att nå vissa mål i livet. Men precis som Columbus nådde någonting annat än vad han hade föreställt sig, utvecklar sig ens liv ofta annorlunda än vad man hade tänkt sig från början.
Nedan följer utdrag ur olika delar av talet:

De trodde att de bevittnade en galning som klev rakt ut i det ohyggliga intet med sin stolliga verklighetsuppfattning. Columbus, å sin sida, ville visa dessa trista trygghetsnarkomaner att jorden var rund, och att det skulle vara möjligt att nå Indien via en västlig passage.

[…]
Att ta studenten/gå ut nian är som att kasta loss inför en väldig seglats ut i det okända. Många är modiga nog att staka ut en kurs för sina fortsatta liv, med risk för att drabbas av den oförstående omgivningens snusförnuftiga avfärdanden. Det krävs ofta en dos av Columbus djärvhet för att orka fortsätta på en väg, som ingen har tagit tidigare.

Ovanstående är bara några examenstal som du kan beställa från taltips. Där hittar du över 2000 färdiga tal.

>> Beställ ett färdigskrivet examenstal <<

Recension:
Färdigskrivet examenstal
Betygsatt av: HallaTal.se
Betyg: 4.5/5